Въпрос: Имате ли реални снимки на проекта на оборудването?

2021-09-29

Въпрос:Имате ли реални проектни снимки на оборудването?

A:Да имаме.