В: Ако OEM е приемлив?

2021-09-29

В: Ако OEM е приемлив?

A:Това е изискуемост.